Община Варна ще кандидатства с проект за безплатни компостери за домакинствата

1Община Варна ще кандидатства с проект за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за закупуване на компостери за домакинствата. Средствата ще бъдат осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, стана ясно на днешното заседание на ресорната комисия към Общински съвет – Варна, на което беше дадена зелена светлина за кандидатстване.

Стойността на исканата безвъзмездна помощ е в размер на малко над 103 хил. лева. Предвижда се с тях да бъдат купени 500 бр. компостери за домашно компостиране и 500 бр. активатори. Други 12 хил. лева ще бъдат осигурени от общинския бюджет за изработване, отпечатване и доставка на информационни материали – ръководство за работа с компостерите, обозначителни стикери и др. Периодът за изпълнение е 16 месеца, като това включва 6 месеца мониторинг след приключване на основна дейност на проекта.

На територията на община Варна не е реализиран подобен проект, а интерес от страна на домакинствата има. Според проучване делът на биоразградимите отпадъци варира от 7 до 9% от общото количество генерирани битови отпадъци и разделно събрани отпадъци в зависимост от зонирането и сезонността. Данните сочат, че градинските отпадъци съставляват 7% на местата с високо и 9%  на тези с ниско застрояване.2

Изпълнението на проекта ще доведе до редица социално-икономически ефекти. Ще се популяризира идеята за компостиране на зелените и биоразградими отпадъци и оползотворяването им на място от домакинствата. Ще се и увеличи количеството на рециклираните и оползотворените отпадъци и респективно ще се намали депонираният битов отпадък. Друг очакван резултат е да се повиши общественото съзнание в сферата на опазването на околната среда.

На днешното заседание на комисията беше разгледано и предложение от групата общински съветници от коалиция „Алтернативата на гражданите“. Те настояват за промени в общинското законодателство, с които строителните фирми във Варна да се задължат да използват водни разпръсквачи против запрашаване. Идеята е при изпълнение на дейности, съпроводени с генериране на прахово замърсяване и осъществявани в радиус от 50 метра от жилищни, административни или друг вид обитаеми сгради, да се използват системи за разпръскване на водна мъгла против запрашаване.

В рамките на заседанието възникна дискусия в коя общинска наредба да бъдат нанесени корекциите – в тази за управление на отпадъците или за обществения ред. Съветниците решиха да препратят предложението към правната комисия за становище по компетентност.

3