Община Варна ще осигури допълнителни 9 млн. лева за обекти от капиталовата програма

Финанси_1Община Варна да осигури 9 млн. лева от местната хазна за допълнително финансиране на обекти от капиталовата програма, реши на днешното си заседание комисията по финанси и бюджет към Общинския съвет.  Става дума за обекти по благоустрояване и основен ремонт на уличната мрежа, за които има осигурено финансиране от банкови заеми.

Заради резкия скок на цените на редица дейности, продукти и услуги предложението на кмета е част от обектите да отпаднат от програмата, а средствата за тях да бъдат преразпределени по останалите обекти. Другото предложение е за промяна на цените по договорите, съгласно приетата от служебния кабинет методика, регламентираща реда и условията за индексиране на разходите за изпълнение на договори по обществени поръчки и рамкови споразумения за строителство.

Без актуализация на цените потенциалните изпълнители няма да са в състояние да изпълнят рамковите споразумения предвид невъзможността реалната стойност на работа да бъде заплатена. Така Община Варна ще бъде възпрепятствана да реализира обектите по благоустрояване и основен ремонт на уличната мрежа, тъй като сроковете за провеждане на нови процедури и съответно последващо изпълнение няма да могат да се вместят в сроковете на осигуреното финансиране, бе изтъкнато на днешното заседание.Финанси_3

След извършеното преразпределение на средствата от отпадналите обекти и съобразно новите пазарни условия е установено, че освен банковия заем е необходим допълнителен ресурс в размер на 9 млн. лева. Средствата ще бъдат осигурени чрез компенсирани промени по бюджета на общината за 2022 г. Като източник за финансиране ще се използва също преизпълнението на приходите от приватизационни сделкиконцесии и туристическия данък.

С оглед кратките срокове за реализация и усвояване на средствата по банковите заеми и необходимостта част от обектите да приключат преди началото на туристическия сезон съветниците гласуваха предварително изпълнение на решението.