Община Варна ще отпусне 170 000 лв. за ремонт на пожарната във Варна

FDSC01807Съветниците от финансовата комисия одобриха отпускането на 170 000 лв. за неотложни ремонтни дейности на сградата на пожарната на бул. „Сливница“ 159. Решението е във връзка с постъпило писмо от комисар Тихомир Тотев , директор на РД „Пожарна безопастност и защита на населението“. В него се припомня, че сградата е построена през 1969 г. и от тогава са правени само частични ремонти. Въпреки, че през 2018 г. със средства на МВР са подновени хидроизолацията на покрива над гаражите от подмяна на хидроизолация се нуждае и покрива на основната сграда. Варненската пожарна се нуждае спешно и от подмяна на гаражните врати. Решението на комисията бе да бъдат отпуснати средства в размер на 170 000 лв., които да покрият разходите за ремонт на покрива. Законът за МВР, чл.138  предоставя възможност на общините да финансират дейностите по пожарна безопасност и защита на населението.