Община Варна ще подпомогне финансово 115 варненци

1Община Варна ще предостави еднократни социални помощи на 115 души, реши с пълно единодушие ресорната комисия към местния парламент.

Подпомагането варира между 250 и 350 лева и се дава за покриване на инцидентно възникнали жизнени, образователни и комунално-битови потребности. За целта от общинския бюджет ще бъдат отпуснати общо 33 900 лв.

Петима варненци получиха отказ за подпомагане. Причината е, че те или са получили еднократна помощ от общината през настоящата календарна година, или доходите им надвишават линията на бедност.

С днешното решение броят на хората с одобрени социални помощи от началото на годината става 340, а гласуваните средства – 89 450 лева. По това перо до края на 2023 г. остават 151 000 лв.

Преди да бъдат отпуснати сумите, е необходимо одобрението и на Общинския съвет.

2   3