Община Варна ще подпомогне собствениците по новата програма за саниране

1Община Варна ще подпомогне собствениците на имоти, които ще кандидатстват по новата програма за саниране на многофамилни жилищни сгради. От общинския бюджет за 2023 и 2024 г. ще бъдат отпуснати до 20 млн. лв. за изготвяне на необходимата техническа документация за участие в програмата. Това реши Варненският общински съвет на извънредно заседание, свикано именно заради новата процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“.

Новата програма ще започне съвсем скоро и ще протече в два етапа. При първия ще може да се кандидатства до края на май 2023 г., като одобрените жилищни сгради ще получат безвъзмездно 100% от средствата за саниране. За да участват, собствениците са длъжни да регистрират сдружение с най-малко 67% съгласие за участие в програмата, както и 100% съгласие за изпълнение на строително-ремонтните дейности. Друго условие е всяко сдружение да изготви за своя сметка технически паспорт на сградата, енергийно обследване и архитектурно заснемане. Разходите за тези документи ще бъдат възстановени по-късно от безвъзмездната финансова помощ от ЕС.4

Поради кратките срокове за кандидатстване и немалките суми за изготвяне на изискуемата документация кметът на Варна предлага средствата за тях да бъдат осигурени от общинския бюджет до възстановяването им от програмата. За технически паспорт, за обследване за енергийна ефективност и за архитектурно заснемане ще са необходими по 6,12 лв./кв. м с ДДС. Тази сума е непосилна за част от домакинствата, затова общинската администрация реши да осигури заемообразно финансиране, стана ясно на заседанието.

Програмата ще се осъществява на територията на цялата страна, във всички 265 български общини. Бюджетът по първия етап е близо 1 млрд. и 130 млн. лв. с включен ДДС, а очакваните резултати са близо 3,7 млн. кв. м подобрена разгъната застроена площ.

Санирането ще се финансира със средства от Плана за възстановяване и устойчивост. Сградите, които могат да кандидатстват за обновяване, трябва да са проектирани преди 26 април 1999 г. Освен това в тях трябва да има най-малко четири жилища с различни собственици. Одобрените за финансиране сгради могат да получат между 100 хил. лева и 6,5 млн. лева.

14Всички сгради, които ще бъдат санирани по новата програма, трябва да постигнат енергиен клас „B” и минимум 30% спестяване на първична енергия. Основната цел е подобряване на условията и качеството за живот на хората чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

В дневния ред беше включена и инвестиционната програма на „Двореца на културата и спорта“. Общинското дружество планираше да вложи 18 млн. лева в нови съоръжения, с които да модернизира комплекса и да подобри транспортно-комуникационната среда около него. За финансиране на строително-монтажните работи бе необходим банков кредит, за тегленето на който общинските съветници трябваше да дадат съгласието си. Внесеното предложение обаче не събра необходимия брой гласове.