Община Варна все по-близо до окончателното придобиване на стадион „Спартак“

5Община Варна се приближи с още една стъпка до окончателното придобиване на стадион „Спартак“. След оживени дебати в зала „Пленарна“ Общинският съвет даде съгласието си за сключване на договор за замяна на акции между Община Варна, от една страна, и „Инжстрой“ и „Стили Роуд“ – от друга. Целта на замяната е общината да стане едноличен собственик на капитала на „Стадион Спартак“ АД – едното от двете нови дружества, създадени след преобразуването на стария комплекс „Спартак“. В неговите активи са включени цялата спортна база на комплекса – стадион, игрища, тенис кортове и прилежащия паркинг. Другото дружество, с акционери „Инжстрой холдинг“ и „Стили Роуд“, ще вземе останалите недвижими имоти от капитала на някогашния спортен комплекс.

Община Варна ще получи всички акции в новото дружество „Стадион Спартак“ без доплащане. Освен това тя ще придобие акции на по-висока стойност от тези, които прехвърля, стана ясно на извънредното заседание.2

Днешното решение беше взето с 31 гласа „за“. Шестима общински съветници гласуваха с „въздържал се“, а други шестима бяха „против“.

Следващата стъпка е вписване прехвърленето на акции в Търговския регистър. Едва тогава Общината ще стане едноличен собственик на капитала на „Стадион Спартак“ АД.

Друга тема за дискусии бе стадион „Варна“. Пред колегите си общинският съветник Димитър Карбов заяви, че дейностите по строителството на съоръжението не са спирали. „Има и видима, но и невидима част на изпълнение. Т.е. не всичко, което се прави, се вижда от булеварда. Сигурен съм, че мажоритарният собственик ще изпълни обещанието си и през 2019 г. Варна ще има нов стадион“, каза Карбов, който е представителят на Община Варна в общото събрание на акционерите в “Спортен комплекс Варна” АД. Той беше упълномощен от колегите си да участва в насроченото на 22 юни събрание, като гласува по начин, с който ще защити най-добре интересите на общината.

9Общинските съветници взеха още едно  решение, с което  се очаква да се сложи край на дългогодишната сага с видеонаблюдението в града. Те упълномощиха представителя на Общината в Общото събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ Христо Атанасов да води преговори за закупуване на дяловете на „Ефкон АГ“, Австрия. Съвместното дружество от години не функционира, стана ясно на днешната сесия.

Желанието на Общината е официално да приключи партньорството си с австрийското дружество, след което да предприеме действия за развиване на дейността. Варна има нужда от ефективна система за видеонаблюдение – не само по улиците на града, но и в детските градини, училищата и др., категорични бяха местните депутати.10

В началото на заседанието общинският съветник Костадин Костадинов поиска в дневния ред да бъде включено предложението му за преименуване на местности на територията на община Варна. Той получи отказ от колегите си с аргумента, че то няма елемент на неотложност и е добре преди това въпросът да бъде обсъден в ресорните комисии.

4   13

12   7

1   14