Общината подпомага 13 варненски двойки с репродуктивни проблеми

Bebeta13 варненски двойки с репродуктивни проблеми ще получат финансова помощ от общината. Две семейства ще бъдат подпомогнати с по 3 500 лв. за инвитро с донорска яйцеклетка, а всички останали – с по 2 000 лева. На една двойка беше отказана помощ, защото е поискала сумата за лечение в чужбина, което е в разрез с правилата.

Решението за отпускане на средствата беше взето на днешното заседание на ПК „Здравеопазване“ към Общински съвет – Варна. Общата сума, която ще бъде предоставена от местната хазна, е 29 000 лева.  Общо 23 бездетни варненски семейства са одобрени за финансиране от общинския инвитро фонд от началото на годината. В тазгодишния бюджет са заделени 170 000 лева за лечение с помощта на асистирани репродуктивни технологии, като до края на годината по програмата остават 107 000 лева.

Общинските съветници гласуваха също еднократни помощи за лечение за 138 варненци. Голяма част от тях ще получат между 100 и 500 лева в зависимост от заболяванията им. Общината ще отпусне 5 000 лева на пациент за предстоящо лечение в чужбина. С 2 500 лева ще бъде подпомогната варненка, нуждаеща се от белодробна трансплантация. Други 2 000 лева ще бъдат дадени на дете за лечение със стволови клетки. Общата отпусната сума е в размер на 45 500 лева.

От началото на 2018 г. финансово са подпомогнати над 300 варненци. Остатъкът по програмата до края на годината е 34 500 лева. Същевременно на 80 души беше отказана помощ. Част от тях са поискали финансова подкрепа за остри и хронични заболявания, налагащи ниски разходи за лечение. Други са подали двукратно молба в рамките на една календарна година или им е била отпусната помощ за комунално-битови нужди.

В края на заседанието съветниците дадоха съгласието си да се подновят за нов тригодишен срок договорите за управление на управителите на шест общински лечебни заведения.