Общински съвет – Варна се събира на извънредно заседание

Общински съвет – Варна се събира на извънредно заседание, което ще започне в 10:00 часа в зала „Пленарна“. В предварителния дневен ред са включени две точки.

Една от тях е казусът „Спартак“. Общинските съветници трябва да решат дали да се сключи договор за замяна, съгласно който без доплащане Община Варна ще придобие всички акции в новото дружество „Стадион Спартак“, а „Инжстрой” и „Стили Роуд“ ще станат собственици на „Спортен комплекс Спартак“. Преди това Общинският съвет трябва да одобри пазарната оценка на поименните акции.

След замяната Община Варна официално ще придобие стадион „Спартак“, игрищата, тенис кортовете и прилежащия паркинг. Другите акционери ще получат останалите недвижими имоти от капитала на стария спортен комплекс.

Втора точка от дневния ред е упълномощаване на представителя на Община Варна в Общото събрание на съдружниците на „Варна Ефкон“ да води преговори за закупуване на дяловете на „Ефкон АГ“, Австрия. Целта е да се прекрати съвместното дружество „Варна Ефкон“, което преди години изгради видеонаблюдението в града.