Общински съветници участваха в конференцията „Живот след дома“

12 Членове на ПК „Социални дейности и жилищна политика“ взеха участие в третото издание на конференцията „Живот след дома“, организирана от Социалната чайна и Фондация “Лумос”. Председателят на комисията д-р Лидия Маринова и общинските съветници Милена Димова, Адиле Кямил, Айше Кадир и Мартин Златев се включиха в дискусията, която бе посветена на реализацията на младежите, израснали социални институции.

В срещата участваха също зам.-кметът на община Варна Коста Базитов, Таня Василева, директор на Дирекция „Социални дейности”, социални работници и експерти, както и младежи, живеещи и вече напуснали центровете от семеен тип.

В рамките на събитието бяха представени основните предизвикателства и възможности пред младите хора, израснали без родителска грижа. В дискусията се включиха и младежи, които споделиха опита си за подготовката и прехода към независим  и самостоятелен живот след дома.

1234 123