Oтложиха гласуването на бюджета за 2024 г.

3Приемането на бюджета на Варна за 2024 г. беше отложено. Това стана преди началото на днешното заседание на местния парламент, на което точката за бюджета беше оттеглена. Причината е Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, която е обвързана с най-важния финансов документ.

В програмата са извършени промени, което налага повторното ѝ обявяване на официалната интернет страница на Община Варна. По закон документът може да бъде разгледан и приет от местния парламент след изтичане на 14-дневен срок от публикуването му.

По тази причина е необходимо отлагане на приемането на бюджета. Заседанието, на което ще се гласува финансовата рамка на общината, може да се проведе не по-рано от 8 март.2

Съветниците гласуваха също да отпадне точката за избор на постоянни и временни членове на Експертния съвет към фонд „Култура“ поради подаден сигнал, че един от избраните от комисията по култура и духовно развитие експерти няма необходимото образование. Въпросът ще бъде разгледан отново от ресорната комисия.

Решено бе също да се отложи обявяването на конкурса за избор на член на Съвета на директорите на „Ученическо и столово хранене“ и избор на комисия за провеждане на конкурса за заседанието, на което ще се разглежда бюджетът на Варна.

Преди началото на сесията беше съобщено, че общинският съветник Генадий Атанасов е избран за съпредседател на групата на „Алтернативата“ в местния парламент.

8Заседанието продължава с питания и отговори на питания към кмета на Варна. След това предстои избор на временно изпълняващ длъжността кмет на район „Одесос“.

Ще бъде гласувано и предложението Варна да участва като партньор в проект за усъвършенстване и разширяване на обхвата на приемната грижа, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.

Гости на днешното заседание са студенти от 1. курс от Икономически университет – Варна.

2   10