Общинският съвет ще гласува бюджета на Варна за 2021 г.

8Общинският съвет се събира, за да гласува бюджета на Варна за тази година. Заседанието с начален час 9:00 отново ще се проведе онлайн и ще бъде излъчвано в реално време чрез YouTube канала на местния парламент.

В предварителния дневен ред са включени 12 точки, една от които е приемането на бюджета на Варна за 2021 г. Финансовата рамка е в размер на 556,7 млн. лева и бележи увеличение с близо 65 млн. лева спрямо предходната година. Двата основни приоритета са развитие на Варна като Град на знанието, както и икономически растеж и естетизация на градската среда.

Съветниците трябва да решат дали да дадат съгласието си за поемане на дългосрочен общински дълг. Община Варна има намерение да изтегли банков кредит, който да инвестира в: благоустрояване на междублокови пространства, основен ремонт на уличната мрежа и изграждане и реконструкция на детски ясли, градини и училища във Варна.

В дневния ред фигурират също изменения в наредбата за реда за поставяне на преместваеми обекти. В проектодокумента са предвидени редица промени, които съветниците ще обсъдят на днешното 14-то поред заседание на местния парламент.