Общинският съвет ще гласува бюджета на Варна

3Общинският съвет се събира, за да гласува бюджета на Варна за 2020 г. Заседанието ще започне в 9:00 часа в зала „Пленарна“ на Общината, като в предварителния дневен ред са включени 13 точки.

Тазгодишният бюджет на Варна е в размер на 492,07 млн. лева. От тях 108,37 млн. лева ще бъдат осигурени по европейски проекти и програми. Приоритетите в управлението ще бъдат икономическо развитие на Варна, инвестиране в децата и младите хора, модерен град с удобни квартали, свързана и достъпна градска среда.

На разглеждане ще бъдат подложени също новите правила за прием в детските градини. Предвижда се водещ да бъде принципът на уседналост, като целта е да се уеднакви електронният прием в детските и учебните заведения.

Местният парламент ще реши дали да подкрепи предложението за създаване на нова дирекция в Община Варна, която ще отговаря за екологията и опазването на околната среда.

Съветниците ще трябва да дадат своя вот и за отпускане на средства за две лечебни заведения – МБАЛ „Св. Анна“ и АГ болницата. Друг финансов въпрос, който те ще обсъдят. е предложението за подпомагане на баскетболен клуб „Черно море Тича“.

Четвъртото заседание на местния парламент ще завърши с дискусия с гражданите.