Общинският съвет се събира на редовно заседание

3Редовното заседание на Общински съвет – Варна ще се проведе днес от 10:00 часа в зала „Пленарна“ на Община Варна. В предварителния дневен ред са включени 9 точки.

Една от тях е продължаване на процедурата по изграждане на нова учебна база на Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“.

Изборът на постоянни и временни членове на Експертния съвет към фонд „Култура“ също фигурира в дневния ред. Съветниците трябва да решат и дали да дадат съгласието си за поставяне на паметник на стария капитан на Морска гара.

На гласуване ще бъде подложено предложението ОП „Паркинги и синя зона“ да продължи да управлява безвъзмездно имота на Рибарско пристанище – Варна в кв. „Аспарухово“.

Сред темите на заседание № 9 е отпускането на еднократни здравни помощи и на финансови средства за инвитро процедури. Съветниците ще разгледат и предложение за предоставяне на помощи за задоволяване на жизнени и комунално-битови потребности.