Общинският съвет във Варна ще заседава днес

8Двадесет и второто заседание на Общинския съвет във Варна започва в 10:30 часа. То ще се проведе онлайн и ще може да се проследи през Youtube канала на институцията.

В предварителния дневен ред са включени 7 точки. Съветниците ще решат дали да дадат съгласието си Община Варна да стане акционер в „Пълдин Туринвест“, като апортира в капитала на пловдивското дружество притежаваните от нея акции от „Международен панаир Пловдив“ АД.

Обявяването на конкурси за възлагане управлението на общинските лечебни заведения и търговски дружества във Варна също фигурира в дневния ред. С решението си Общинският съвет ще определи изискванията към кандидатите, необходимите документи и съответните срокове за участие. Местният парламент ще избере също така съставите на комисиите за организиране и провеждане на конкурсите.

Сред точките в дневния ред са и предложения за отпускане на еднократни помощи за лечение на варненци и за инвитро процедури на двойки с репрoдуктивни проблеми.

Заседанието ще завърши с избор на председатели на постоянни, временни и специализирани комисии към Общински съвет – Варна и с промени в съставите им.