Общинският съвет във Варна заседава днес

3
Тридесет и шестото заседание на Варненския общински съвет ще започне в 9:00 часа в зала „Пленарна”. В проекта за дневен ред са включени 16 точки.

В навечерието на празника на града традиционно една от точките е удостояването на граждани с почетни звания и отличия на Oбщина Варна. Съветниците ще разгледат номинациите на осем личности, предложени за най-високото общинско отличие. Другото решение, което местният парламент трябва да вземе преди Деня на Варна, е 15 август да бъде празничен и неприсъствен ден.

Сред темите на днешното заседание е ремонтът на тръбопровода за отпадъчни води под дъното на Варненското езеро. Членовете на ОбС ще решат дали да възложат на кмета да предприеме действия по искане на необходимите финансови средства като целеви от централния бюджет.

Другите финансовите въпроси, които ще обсъдят съветниците, са за предоставяне на допълнителни средства за цялостен ремонт на средношколското общежитие „Михаил Колони“ и за енергийно обновяване на сградата на “ДКЦ 4” във Варна. В дневния ред фигурира и предложение на кмета Община Варна да осигури средства за завършването на физкултурния салон на VII СУ „Найден Геров“, в случай че Министерството на младежта и спорта не предприеме действия за приключване на строителството.

На гласуване ще бъдат подложени също промени в Наредбата на Общински съвет – Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на общината.

Местният парламент ще реши дали да одобри решение за откриване на процедура за избор на концесионери за част от спирките на градския транспорт във Варна.

Отпускането на еднократни социални и здравни помощи също е включено в дневния ред.

Предстои да бъдат определени и кандидатите за съдебни заседатели при Варненския районен съд за мандат 2024 – 2027 г.

Заседанието, което ще завърши с дискусия с гражданите,  ще може да се проследи и онлайн през YouTube канала на Общински съвет – Варна.