Общинските болници във Варна са на печалба

SS_1Общинските болници във Варна са на печалба. Това сочат финансовите им отчети за 2022 г., които бяха разгледани на днешното заседание на ПК „Собственост и стопанство“.

Най-добър финансов резултат отчита Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко Марков – Варна. Нейната печалба през миналата година е 750 хил. лева. Специализираната болница по акушерство и гинекология „Проф. д-р Димитър Стаматов“, в която на бял свят през 2022 г. са дошли 1954 бебета, е с 18 хил. лева счетоводна печалба.

Успешна във финансово отношение е била годината и за Дентален център I Варна, както и за Медицинския център за рехабилитация и спортна медицина – Варна, които отчитат по около 15-16 хил. лева печалба.

Всички те бележат ръст на приходите за 2022 г., но и увеличение на разноските. Основната част от разходите са за заплати и осигурителни вноски, които са повишени спрямо предходната година. Друга част са средствата са инвестирани в подобряване на материалната база и закупуване на апаратура.

По отношение на кадровата обезпеченост от лечебните заведения заявиха, че нямат притеснения и не изпитват недостиг на медицински персонал. SS_2

Единственото лечебното заведение с просрочени задължения е Специализираната болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна. Разглеждането на отчета й беше отложено поради липсата на представител, който да го презентира през членовете на комисията. Същевременно съветниците взеха решение капиталът на бившия Тубдиспансер да бъде вдигнат с близо 970 хил. лв., представляващи стойността на отпуснатите през декември 2022 г. от общинския бюджет средства за изплащане на задължения на здравното заведение.

Членовете дадоха също съгласието си част от нежилищен имот – частна общинска собственост, находящ се в ж.к. „Чайка“ до бл. 34, да бъде предоставен за безвъзмездно за управление на Висш съдебен съвет за нуждите на Административния съд и Апелативния съд във Варна. Решено бе също защитното съоръжение на ул. „Барутен погреб“ №1, превърнато в пространство за изкуство, музика и театър, да се предостави на СНЦ „Таляна“.

 Днешното заседание на комисията започна с минута мълчание в памет на д-р Божанка Георгиева, изпълнителен директор на „Ученическо и столово хранене“’ ЕАД, която ни напусна след боледуване.