Одобриха Годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Варна

IMG_20170704_100134Годишната програма за развитие на читалищата в община Варна за 2017 г. одобриха общинските съветници от ПК „Култура и духовно развитие“ на днешното си заседание. Те приеха и отчета за осъществените читалищни дейности за предходната година.

Програмата определя насоките за развитие и утвърждаване на читалищата като обществени институции, които съхраняват културната идентичност на общината, региона и страната. От документа става ясно, че съдебно регистрирани са 30 читалища, а функционират 26 – 22 в града и 4 в околните села. Средствата, заделени от държавния бюджет за тяхното подпомагане, са в размер на 864 419 лв. Стандартът за една субсидирана бройка е 7 300 лева, което е с 220 лева повече в сравнение с 2016 г.

За варненските читалища през тази година са предвидени и общински средства в размер на 189 000 лева. От тях 94 000 лв. са за извършване на текущи ремонти на читалищни сгради.

На днешното си заседание съветниците гласуваха и 5 000 лева за Седмия национален събор за автентичен фолклор „Тополи пее и се смее“. Съборът, който се организира през година, ще се състои на 26 и 27 август 2017 г. в село Тополи. В миналото издание са участвали 630 души от 30 селища.

Окончателното решение за отпускане на средствата ще бъде взето от Общинския съвет.