Одобриха проектобюджета за „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“

2Почти 26,3 млн. лева е проектобюджетът на община Варна във функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ за 2022 г. и бележи ръст с около 7,6 млн. лева спрямо миналата година. Проекторамката по това перо беше одобрена на днешното заседание на ресорната комисия към Общински съвет – Варна.

Близо 2,5 млн. лева са планирани за финансово подпомагане на международни и местни културни прояви, както и за изпълнение на Програмата за паметниково, художествено-пластично и мон1ументално изграждане. Бюджетът за общинския фонд „Култура“ тази година е в размер на 1 млн. лева.

Заделеното финансиране за музеите и галериите с регионален характер е 2,7 млн. лева. За читалищата в бюджета са заложени 1,8 млн. лева, а за библиотеките – близо 1,5 млн. лева. Разходите за зоопарка, който също е част от функцията, са планирани в размер на 1,6 млн. лева, като половината от тях са за капиталови инвестиции.

Друго голямо перо са средствата за разширение на гробищния парк „Запад“ в с. Тополи. То ще струва на бюджета 2 млн. лева.

За естетизацията на градската среда са предвидени 128 хил. лева. От тях 79 хил. лева са за изпълнение на Програмата за паметниково, художествено-пластично и монументално изграждане за 2022 г., чийто фокус тази година е върху по-отдалечените от историческия център райони като „МDSC03276ладост“ и „Аспарухово“.

През 2022 г. Варненската опера празнува 75-годишен юбилей. Планирани са  десетки събития, като само в периода от 11 юни до 25 август ще се проведат 20 спектакъла в 22 вечери. По повод значимата годишнина съветниците дадоха съгласието си Община Варна да отпусне 50 000 лв., с които да подпомогне финансово богатата културна програма.

Членовете на комисията одобриха и независимите външни експерти, временни членове на Експертния съвет към фонд „Култура“. Решено бе през следващата година проектите да се оценяват от арх. Владимир Попов, Христина Джурова, Десислава Ризова, Антон Момчилов – Бурназки, Христо Стоянов и Камен Балкански.