Одобриха промени в правилата за прием в детските ясли във Варна

Комисията по здравеопазване към местния парламент одобри промени в правилата за прием в детските ясли във Варна. Измененията се правят, за да се уеднаквят критериите за прием в общинските детски заведения и да се улеснят родителите при кандидатстване.

С най-голяма тежест ще е адресът на детето. Варненчета, чийто постоянен или настоящ адрес е в административния район на яслата, ще получават по 100 точки при прием. Ако двата адреса (постоянният и настоящият) съвпадат, ще се дават допълнителни 10 т. Отпада изискването заявителят (родителят или официален настойник) и детето, подлежащо на класиране, да са с постоянен или настоящ адрес в община Варна. При наличие на такъв адрес ще се предоставят 10 бонус точки. Както и досега, допълнителни точки ще получават децата с работещи родители, от многодетни семейства, със заболявания с и над 50%. С предимство остават близнаците, сираците и полусираците, деца, чийто брат/сестра посещават детската ясла.

Промените, одобрени днес, трябва да бъдат разгледани и от Общинския съвет. Едва  след приемането им от местния парламент ще бъде отворена системата за прием в детските ясли, които са общо 12 на територията на петте административни района в община Варна.

Финансовите затруднения на „Специализираната болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“ отново бяха във фокуса на днешното заседание. Бившият Тубдиспансер е натрупал 33 935 лв. задължения за електроенергия. Съветниците дадоха съгласието си за осигуряване на средствата от общинския бюджет и препратиха въпроса към комисията по финанси и бюджет. Друго решение, което взеха, е при възможност да бъдат отпуснати до 19 613 лв. от местната хазна за изготвяне на технически паспорт за сградния фонд на лечебното заведение.

Сред точките в дневния ред беше необходимостта от неотложен ремонт на сградата на „Специализираната болница по очни болести за активно лечение – Варна“. От Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“, който управлява лечебното заведение, са изразили готовност да извършат ремонтните дейности. Условието им е да има „правно основание за това, а именно – след предоставяне на висшето училище управлението на сградата на болницата“. Членовете на комисията решиха да възложат на дирекциите „Общинска собственост, икономика и стопански дейности“ и „Правно-нормативно обслужване“ в Община Варна да изготвят становища относно възможността за прехвърляне управлението на сградата на Очна болница на Медицинския университет.

Близо 1,3 млн. лева са необходими за строително-ремонтни дейности на База 1 на „Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания д-р Марко А. Марков – Варна“ в кв. „Аспарухово“. Проектът включва надстройка и пристройка, цялостна реконструкция и фасадно оформление на съществуващите две тела на сградата, както и изграждане на паркинг и паркоустрояване. На предходното заседание на комисията съветниците дадоха съгласието си за отпускането на средствата, а днес беше съобщена крайната сума за изпълнението на ремонта.