Определяне на годишни поименни награди за 2019 г. на Община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения

Начало > ...

Определяне на годишни поименни награди за 2019 г. на Община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения

Постъпили предложения от варненските висши учебни заведения на основание на Статута за определяне на годишни поименни награди на община Варна за студенти от варненските висши учебни заведения за постигнати високи резултати.

Публикувани на  22.11.2019 г.

icon-pdf Писмо от Лилия Христова – Директор на дирекция “Образование и младежки дейности”

icon-pdf Писмо-предложение от ВВМУ “Н.Й.Вапцаров”- Варна

icon-pdf Писмо-предложение от Висше училище по мениджмънт- Варна

icon-pdf Писмо-предложение от ВСУ “Черноризец Храбър”- Варна

icon-pdf Писмо-предложение от Икономически университет – Варна

icon-pdf Писмо-предложение от МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов”

icon-pdf Писмо-предложение от Технически университет – Варна