Отчети мандат 2015-2019

Начало > Отчети > ...

Отчети мандат 2015 г. – 2019 г.

icon-pdf Отчет за дейността на Общински съвет – Варна за периода 01.01.2019 г. – 30.06.2019 г.

icon-pdf Отчет за дейността на Общински съвет – Варна за периода 01.07.2018 г. – 31.12.2018 г.

icon-pdf Отчет за дейността на Общински съвет – Варна за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г.

icon-pdf Отчет за дейността на Общински съвет – Варна за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г.

icon-pdf Отчет за дейността на Общински съвет – Варна за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.

icon-pdf Отчет за дейността на Общински съвет – Варна за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г.

icon-pdf Отчет за дейността на Общински съвет – Варна за периода 01.01.2016 г. – 30.06.2016 г.

icon-pdf Отчет за дейността на Общински съвет – Варна за периода 01.07.2015 г. – 31.12.2015 г.