Варна ще подпомогне изпълнението на Културната програма на Българското председателство

IMG_20171121_100233Първата сесия за набиране на проектни предложения по фонд „Култура“ ще бъде открита на 4 декември 2017 г. Организаторите на фестивали и други прояви ще могат да подават проектите си до 5 януари 2018 г., стана ясно на днешното заседание на ПК „Култура и духовно развитие“ към Общински съвет – Варна. Втората сесия е планирана за периода 12 февруари – 12 март 2018 г.

Членовете на комисията одобриха Насоките за кандидатстване по направленията на фонд „Култура“ за 2018 г. Общинският фонд ще финансира проекти по четири направления: „Фестивали и конкурси”, „Творчески проекти”, „Национално и международно сътрудничество” и „Публики”. Преимущество ще имат проектите, предвидени да се осъществят през месеците март, април, май, октомври и ноември. С предимство ще са предложенията, които ще се реализират извън централните части на Варна, събитията на открито, както и уличното изкуство. Ориентираните към деца и младежи (като публика, участници и артисти) проекти също ще бъдат с приоритет.

Една от задачите на фонд „Култура“ през 2018 г. ще бъде да подпомогне изпълнението на Културната програма на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Целите са еднакви и те са: представяне на българската култура и културно наследство като част от европейската и световната култура; утвърждаване на положителния образ на България, като се създаде положителен ефект и върху други сектори, сред които е туризмът; откриване на възможности за активизиране на културното сътрудничество и диалог на европейско равнище.

Съветниците от комисията одобриха и състава на външните експерти към фонд „Култура“. Предвид факта, че работата на досегашните специалисти е изключително успешна, бе решено те да продължат да оценяват проекти и през следващия мандат на комисията. В състава на Експертния съвет влизат Симеон Лютаков („Сценични изкуства”), Кремена Цанкова („Визуални изкуства”), Росица Тодорова ( „Литература”), арх. Владимир Попов („Културно-историческо наследство“), Димитър Дермански („Филмово изкуство“) и Страцимир Павлов („Музика“).

Общинският фонд „Култура“ се ръководи от Експертен съвет, който се състои от 11 членове. Петима от тях са постоянни, а шестима – временни, с мандат от 1 година. Постоянни членове са председателят на ПК „Култура и духовно развитие” и още двама членове на комисията, председателят на Обществения съвет по култура и директорът на ресорната общинска дирекция.1

На днешното заседание бе повдигнат и въпросът за липсата на надписи на кирилица по някои магазини, фирми, ресторанти във Варна. Съветници изказаха мнението си, че е недопустимо да има табели, изписани само на латиница, и настояха да се предприемат действия в защита на българския език и идентичност.

Членове на комисията изразиха също недоволството си от голямата регионална диспропорция в списъка на 100-те национални туристически обекта на България и поискаха промяна. В него Варненска област е представена само с два обекта – Регионалния исторически музей във Варна и Музея на мозайките в Девня. За сравнение, от област Пловдив обектите са 16, а от Ловешка област – 11.