Награда “Варна” 2018 г.

Начало > Предложения за решения > Предложения за решения мандат 2015 г. – 2019 г. > ...

Награда “Варна” 2018 г.


icon-pdf Номинации за присъждане на награда “Варна” в системата на предучилищното и училищното образование

Публикувани на 19.04.2018 г.


icon-pdf Номинации за присъждане на награда „Варна” за 2018 г. в сферата на науката и висшето образование

Публикувани на 12.04.2018 г.


Съгласно чл.6, ал.4 от Статута за присъждане на наградиВарна” за ярки постижения в областта на културата заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дават мнения и становища относно номинациите в 14-дневен срок, считано от датата на публикуването им.

icon-pdf Окончателни номинации за присъждане на награда „Варна” за 2018 г. за ярки постижения в областта на културата, определени от седемчленно жури

Публикувани на 19.04.2018 г.

icon-pdf Номинации за присъждане  на награда „Варна” за 2018 г. за ярки постижения в областта на културата, определени от седемчленно жури

Публикувани на 04.04.2018 г.


Предложения за присъждане на награда “Варна”

icon-pdf Подкрепящо писмо от Родителския колектив на Балет „Мелади“ с рег. № ОС18000282ВН/18.04.2018 г. относно присъждане на награда „Варна“ в категория танц за Милена Петрова Попова.
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————

icon-pdf Допълнителна информация от Наташа Карпова  – председател на СНЦ „Детска радост“  – Варна с рег. № ОС18000268ВН-001ВН/16.04.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на предучилищното образование за ДГ № 35 „Детска радост“.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Допълнителна информация от Елена Ташева – директор на ДГ № 31 „Крилатко“  с рег. № ОС18000273ВН/16.04.2018 г. за номинацията за присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на предучилищното образование на ДГ № 31 „Крилатко“.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Добрин Каишев – председател на Обществения съвет към МГ „Д-р Петър Берон“ с рег. № ОС18000275ВН/16.04.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на средно училищно образование и обслужващите звена за МГ „Д-р Петър Берон“.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложениe от Павлин Петков  –  директор на МГ „Д-р Петър Берон“ – Варна с рег. № ОС18000274ВН/16.04.2018г. , относно присъждане на награда „Варна“ на Асел Ерлановна Исмолдаева – “Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка и Елена Труфчева Димитрова – “Учител на годината” в областта на в областта на средното образование.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Писмо от дирекция „Образование и младежки дейности“  с рег. № ОМД18000711ВН-001ВН/16.04.2018 г., във връзка с благодарствено писмо от Пламена и Златин Николови от ПГ „Буратино“ към  ДГ № 40 „Детски свят“.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Педагогически съвет на ДГ № 40 „Детски свят“ с рег. № ОМД18000727ВН/13.04.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на предучилищното образование за ДГ № 40 „Детски свят“.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Нели Павлова – директор на ОУ „Петко Р. Славейков“ – Варна с рег. № ОС18000265ВН/13.04.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на основното училищно образование и обслужващите звена.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Подкрепящо писмо от флотилен адмирал Боян Медникаров – началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ с рег. № ОС18000237ВН/12.04.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на предучилищното образование за  колектива на Център за обществена подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Варна.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Подкрепящо писмо от Театрално – музикален продуцентски център – Варна с рег. № ОС18000255ВН/12.04.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на предучилищното образование за  колектива на Център за обществена подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Варна.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Педагогическия съвет на Център за обществена подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Варна с рег. № ОС18000260ВН/13.04.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на основното училищно образование и обслужващите звена.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Наташа Карпова  – председател на СНЦ „Детска радост“  – Варна с рег. № ОС18000268ВН/13.04.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на предучилищното образование за ДГ № 35 „Детска радост“.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от клуб „Ефективно родителство“ към Частна детска градина „Малкият принц“ с рег. № ОС18000267ВН/13.04.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на предучилищното образование на ЧДГ „Малкият принц“.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Донка Иванова – директор на СУ „Елин Пелин“ с рег. № ОС17000257ВН/13.04.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Тодор Методиев Тодоров  – „Учител на годината“ в областта на средното образование.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложения от Eвелина Янчева  –  директор на СУ „Георги Бенковски“ – Варна с рег. № ОС18000263ВН/13.04.2018г. , относно присъждане на награда „Варна“ на Стефчо Димитров Христов – “Ученик на годината” и Светлозар Петров Стоянов – “Учител на годината” в областта на професионалната подготовка.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Подкрепящо писмо от Христо Христов – кмет на район „Младост“ с рег. № РД18007061МЛ-001ВН/12.04.2018 г. относно присъждане на награда „Варна“ за Валентина Господинова Александрова – “Учител на годината” в областта на предучилищното образование.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Анула Рашкова – директор на ДГ № 34 „Лястовичка“ с рег. № ОС18000270ВН/13.04.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Валентина Господинова Александрова – “Учител на годината” в областта на предучилищното образование.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Снежина Дамянова – директор на ДГ № 37 „Пламъче“ с рег. № ОС18000266ВН/13.04.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Мария Христова Нанева – “Учител на годината” в областта на предучилищното образование.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

Предложение от Невена Господинова – директор на ДГ № 18 „Чайка“ с рег. № ОС18000267ВН/13.04.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Юлияна Божимирова Ангелова – “Учител на годината” в областта на предучилищното образование.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Росен Горанов – председател на Обществения съвет към ДГ № 31 „Крилатко“ – Варна с рег. № ОС18000249ВН/12.04.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на предучилищното образование.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Обществен съвет при ДГ № 30 „Синчец“ – Варна с рег. № ОС18000251ВН/12.04.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на предучилищното образование.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Ася Чилингирян – директор на Трета природоматематическа гимназия „Академик Методий Попов“ с рег. № ОС18000256ВН/12.04.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Илиян Калинов Кънчев – “Ученик на годината” в областта на общообразователната подготовка.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Подкрепящо писмо от Христо Христов – кмет на район „Младост“ с рег. № РД18006785МЛ-001ВН/10.04.2018 г. относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на предучилищното образование за ДГ № 31 „Крилатко“
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Подкрепящо писмо от Христо Христов – кмет на район „Младост“ с рег. № РД18007056МЛ-001ВН/12.04.2018 г. относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на предучилищното образование за ДГ № 30 „Синчец“.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Стоянка Велянова – директор на ОУ „Цар Симеон I“ – Варна с рег. № ОС18000245ВН11.04.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на предучилищното и училищно образование.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Училищното настоятелство при IV Eзикова гимназия „Фредерик Жолио Кюри“ с рег. № ОС18000252ВН12.04.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ за Колектив на годината в областта на предучилищното и училищно образование
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Българска академия на науките, Институт по океанология с рег. № ОС18000211ВН30.03.2018 г., относно номинация за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование в област природни науки
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Подкрепящо писмо от Милко Божков с рег. № ОС18000173ВН-001ВН-11.04.2018 за номинацията на Пламен Аврамов
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Сияна Филипова – директор на ОУ „Св. Св Кирил и Методий с рег. № ОМД18000654ВН02.04.2018 г., относно номинация за присъждане на награда “Варна” на Севдалина Недева Атанасова
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Интернационална Медицинска Асоциация България с рег. № РД18006376ВН/29.03.2018 г., относно номинация за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование в област хуманитарни науки – индивидуална награда за проф. д-р Красимир Тодоров Методиев.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от капитан I ранг проф. д-р Калин Калинов – зам. началник на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с рег. № ОМД18000404ВН-004ВН/30.03.2018 г., относно номинации за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование в област технически науки индивидуална награда за проф. д.т.н. Николай Филев Джагаров и в област природни науки – колективна награда за научен колектив с ръководител капитан II ранг, професор д-р Мирослав Цветков.
Подкрепящо писмо от проф. Стефан Вачков – Председател на Управителния съвет на Териториална организация на научно – техническите съюзи с рег. № ОС18000168ВН/16.03.2018 г. за проф. д.т.н. Николай Филев Джагаров.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от проф. д-р Красимир Иванов –ректор на МУ – Варна с рег. № ОМД18000404ВН-003ВН/29.03.2018 г., относно номинации за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование в област хуманитарни науки –  индивидуална награда за проф. Виолета Горанова Тачева и колективна награда за Отделение по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Света Марина“ – Варна.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Българска академия на науките, Институт по океанология с рег. № ОС18000211ВН/30.03.2018 г., относно номинация за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование в област природни науки – колективна награда за научен колектив с ръководител доц. д-р Виолета Русева Тодорова по проект: „Проучвания на състоянието на морската околна среда и подобряване на програмите за мониторинг, разработени съгласно РДМС (ISMEIMP).
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————


icon-pdf Предложения от проф. д-р Виолета Йотова – Председател на Управителния съвет на „Съюза на учените – Варна“ с рег. № ОС18000207ВН/29.03.2018 г. и № ОС18000207ВН-001ВН/30.03.2018 г., относно номинация за присъждане на награда „Варна” в сферата на науката и висшето образование в област природни науки – колективна награда за научен колектив с ръководител гл. ас д-р Илиян Костов за научно – изследователския труд, издаден като книга, със заглавие „Картографиране и анализ на чувствителността на българската черноморска крайбрежна зона“.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от доц. д-р Тодор Радев – Ректор на Висше училище по мениджмънт с рег. № ОМД18000625ВН/28.03.2018 г., относно номинация за присъждане на награда „Варна в сферата на науката и висшето образование в област обществени науки индивидуална награда за доц. д-р Мая Иванова.
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————

icon-pdf Предложения от Доротея Павлова с рег. № ОС18000173ВН/19.03.2018 г. и от Лора и Димитър Борисови с рег. № ОС18000182ВН/26.03.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ в категория изобразително изкуство за художника Пламен Аврамов.
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Бистра Варнева, журналист от РТВЦ към БНТ с рег. № КДР18000223ВН/06.03.2018 г., относно присъждане на индивидуална награда „Варна“ в категория журналистика за Емилиян Ялъмов.
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Театрално – музикален продуцентски център – Варна с рег. № ОС18000213ВН/30.03.2018 г., относно присъждане на индивидуална награда „Варна“ в категория театър за актьора Симеон Лютаков.
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————

icon-pdf Предложението на проф. д.ик.н. Анна Недялкова – президент на ВСУ „Черноризец Храбър” с рег. № ОС18000221ВН/02.04.2018 г., относно присъждане на Голяма награда „Варна“ колективна награда в раздел музика за Академичният танцов театър „Черноризец Храбър”.
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Театрално – музикален продуцентски център – Варна с рег. № ОС18000215ВН/30.03.2018 г., относно присъждане на индивидуална награда „Варна“ в категория театър за актрисата Цветина Петрова.
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Театрално – музикален продуцентски център – Варна с рег. № ОС18000214ВН/30.03.2018 г., относно присъждане на колективна награда „Варна“ в категория опера за Светлана Тоншева – хореограф и екипа на балета „Лебедово езеро“ при ТМПЦ Държавна опера – Варна.
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от Наталия Чешмеджиева – директор на „Радио – Варна“ с рег. № ОС18000208ВН/29.03.2018 г. и от НЧ „Отец Паисий с рег. № ОС18000212ВН/30.03.2018 г., относно присъждане на индивидуална награда „Варна“ в категория театър за актьора Пламен Владимиров Георгиев.
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————

icon-pdf Предложение от инициативен комитет с председател Капка Стоянова с рег. № ОС18000218ВН/30.03.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ на индивидуална награда в категория танц за Милена Петрова Попова.
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————

icon-pdf Предложения от Митко Петев – командир на Военноморските сили на Република България с рег. № РД18006178ВН/27.03.2018 г. и от жители на Варна с рег. № ОС18000209ВН/9.03.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ на индивидуална награда в категория музика за диригентите на духовия оркестър на Военноморските сили – капитан III ранг Мирослав Трифонов и капитан – лейтенант Георги Зайранов.
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————-

icon-pdf Предложение от Сдружение на писателите с рег. № КДР18000409ВН/29.03.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ в категория литература за Ангел Дюлгеров.
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————-

icon-pdf Предложение от инициативен комитет с рег. № РД18005089ВН/12.03.2018 г., относно присъждане на индивидуална награда „Варна“ на Франциска Йорданова – читалищен секретар на НЧ „Христо Ботев – 1928.
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————-

icon-pdf Предложение от Людмила Манева с рег. № КДР18000394ВН/23.03.2018 г., относно присъждане на награда „Варна“ индивидуална награда в категория кино за Ангел Ненов.
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————-

icon-pdf Предложение от академичното ръководство на Икономически университет – Варна за присъждане на награда “Варна” на проф. д-р Росен Николаев Николаев
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————-

icon-pdf Предложение от Красимир Симеонов, Димитър Калев, Ангел Ангелов за присъждане на награда “Варна” на Теменуга Маринова
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————-

icon-pdf Предложение от Людмил Станев, Юрий Лучев, Ангел Ангелов за присъждане на награда “Варна” на Панко Анчев
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————-

icon-pdf Предложение от Юлиян Янков за присъждане на награда “Варна” на Валери Станков.
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————-

icon-pdf Предложение от Юри Димитров Стойков за присъждане на награда “Варна” на Константин Джамбазов
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие” 

————————————————————————-

icon-pdf Предложение от проф.д.ик.н.Анна Недялкова – президент на ВСУ”Черноризец Храбър” за присъждане на награда “Варна” на научен колектив с ръководител чл.кор. на БАН проф. д.а.н. арх. Атанас Ковачев – декан на Архитектурен факултет  на ВСУ”Черноризец Храбър”
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————-

icon-pdf Предложение от Контраадмирал Митко Петев – Командир на Военноморските сили на Република България за присъждане на награда “Варна” на историко-документален филм “Водохвърчилната станция България”
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————-

icon-pdf Предложение от Лора Маринова-Борисова и Димитър Борисов за присъждане на награда “Варна” на Пламен Аврамов.
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————-

icon-pdf Предложение от Венцеслав Антонов за присъждане на награда “Варна” на екип на БНТ Варна за документалния филм “Около света за 202 дни”
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————-

icon-pdf Предложение от Фондация “Кор Кароли” – Варна за присъждане на награда “Варна” на екип на БНТ Варна за документалния филм “Около света за 202 дни”
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————-

icon-pdf Предложение от Доротея Руменова Павлова за присъждане на награда “Варна” на Пламен Аврамов
За разглеждане от ПК “Култура и духовно развитие”

————————————————————————-

icon-pdf Предложение от Териториална организация на научно-техническите съюзи – Варна за присъждане на награда “Варна” на проф. д.т.н. Николай Филев Джагаров
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————-

icon-pdf Предложение от педагогически съвет на ЧДГ “Мечтатели” за присъждане на награда “Варна” на Стамена Христова – директор на ЧДГ “Мечтатели” 1
За разглеждане от ПК “Наука и образование”
icon-pdf Предложение от педагогически съвет на ЧДГ “Мечтатели” за присъждане на награда “Варна” на Стамена Христова – директор на ЧДГ “Мечтатели” 2
За разглеждане от ПК “Наука и образование”

————————————————————————-

icon-pdf Предложение от директора на ИМСТЦХА – БАН, проф. д.т.н Людмил Дренчев за присъждане на награда “Варна” на колектив от ИМСТЦХА “Акад. Ангел Балевски” – БАН
За разглеждане от ПК “Наука и образование”