Предстои основен ремонт на Дома за стари хора „Гергана“

2Община Варна е готова с коригирания проект за основен ремонт на Дома за стари хора „Гергана“. След одобрение на проектното предложение от Министерството на труда и социалната политика ще бъде сключен договор за финансиране със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост, стана ясно на днешното заседание на ПК „Финанси и бюджет“ към Общински съвет – Варна.

Общата стойност на строително-монтажните работи заедно с обзавеждането и оборудването на комплекса е в размер на близо 10,7 млн. лева. С реализирането на дейностите по проекта, освен че ще се модернизира материалната база, ще се благоустрои дворното пространство и ще се осигури достъпна среда за хората с увреждания, ще се повиши енергийната ефективност на сградите чрез монтиране на фотоволтаична инсталация. Срокът за изпълнение на проекта е краят на 2025 г.

Необходимостта от изграждане на нов медицински център на мястото на съществуващата здравна служба в кв. „Галата“ бе сред темите на днешното заседание на комисията. Съветниците се обединиха около мнението, че бързо разрастващият се варненски квартал има нужда от нова сграда за здравно обслужване, но трябва да се спазят всички етапи по изграждането ѝ, като се започне от изготвяне на задание за проектиране. След дискусия бе решено въпросът първо да бъде разгледан детайлно от комисията по здравеопазване и едва след това – от финансовата комисия.3

В дневния ред на заседанието фигурираше и предложение на групата на „Възраждане“ за отпускане на еднократна помощ в размер на 1 000 лева при раждане на дете в семейство, в което поне единият от родителите има висше образование. Мнозинството в зала „Пленарна“ отхвърли искането с основен мотив, че то има дискриминационен характер. Освен това липсва анализ колко би струвало на общинския бюджет отпускането на евентуална финансова помощ.

Съветниците отхвърлиха и друго предложение на техните колеги от „Възраждане“ за сертифициране на Община Варна по стандарт ISO 37001 – Системи за управление за борба с подкупването. В рамките на дискусията стана ясно, че има нов, актуален стандарт от 2024 г. и е редно да се изчака, преди да се предприемат последващи действия. Наред с това няма представени данни за финансовата стойност на сертифицирането, нито каква е неговата ефективност.

Единственото решение, което комисията взе на днешното заседание, е да бъдат отпуснати средства от местната хазна за заплащане на непогасени данъчни задължения на общинското акционерно дружество „Индустриално-технологичен парк“ – Варна. Дългът е в размер на 101 136 лева и обхваща периода от 2018 г. до 2023 г.

4   5