Предвижда се такса смет според количеството генерирани отпадъци да бъде актуализирана

Финанси_2Такса смет според количеството генерирани отпадъци във Варна да бъде актуализирана. Това гласува комисията по финанси и бюджет, като одобри промени в приложение към Наредбата на ОбС-Варна за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Изменението засяга единствено фирмите, които подават декларации за определяне на такса битови отпадъци според количеството. За физическите лица и останалите юридически лица такса смет остава непроменена.

Съветниците решиха новата такса да бъде 83,5 лева за 1 куб. метър некомпактирани битови отпадъци. Лицата, които в законоустановения срок до 30 ноември са подали декларации, ще имат възможност до 31 януари 2023 г. да ги коригират или оттеглят.

Последната актуализация на размера на таксата на база количество е извършена през 2011 г. Необходимостта от промяната се налага поради това, че за последните десет години са извършени многократни увеличения на цените по сключените договори по ЗОП на предоставяните услуги по събиране, транспортиране и третиране на битовите отпадъци. Целта е постигане на по-голяма справедливост при определяне на таксата, спазване на принципа „замърсителят плаща“, ограничаване на солидарното покриване на разходите от жителите на Варна.

Финансовата комисия към Общински съвет-Варна даде също съгласието си билетът за градски транспорт да поскъпне. Увеличението засяга единствено продаваните от машините хартиени билети. 60-минутното пътуване ще струва 2,00 лева, а 90-минутното – 2,50 лв. Всички останали цени на превозни документи остават непроменени.

Окончателното решение ще бъде взето от Общинския съвет.