Процедура за избор на съдебни заседатели

Начало > ...

Процедура за избор на съдебни заседатели


Публикувани на 28.09.2018 г.

icon-pdf Проткол от изслушване на кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд – Варна

icon-pdf Доклад на комисията за изготвяне на предложения за съдебни заседатели при Окръжен съд – Варна

 


Публикувани на 17.08.2018 г.

icon-pdf Списък и документи на допуснатите кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд – Варна

Публикувани на 03.09.2018 г.

icon-pdf Допълнение към списък и документи на допуснатите кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд – Варна


С решение № 1328-11/32/28.06.2018г. е открита процедурата за определяне на съдебни заседатели при Окръжен съд  гр.Варна и са описани правилата за подаване на заявления.

icon-pdf Решение № 1328-11

icon-pdf Заявление по образец