Проект за бюджет на община Варна за 2023 г.

Начало > ...

Проект за бюджет на община Варна за 2023 г.

Публикуванo на 01.09.2023 г


icon-pdf Предложение №РД23017813ВН/29.08.2023 г. относно обсъждане и приемане на бюджет на община Варна за 2023 г.

icon-pdf Списък на приложения icon-pdfОбяснителна записка
icon-pdfПриложение №1 icon-pdfПриложение №1а icon-pdfПриложение №1б
icon-pdfПриложение №2 icon-pdfПриложение №3 icon-pdfПриложение №4
icon-pdfПриложение №4а icon-pdfПриложение №4б icon-pdfПриложение №4в
icon-pdfПриложение №5 icon-pdfПриложение №5-а icon-pdfПриложение №6
icon-pdfПриложение №6а icon-pdfПриложение №7 icon-pdfПриложение №8
icon-pdfПриложение №9 icon-pdfПриложение №10 icon-pdfПриложение №10а
icon-pdfПриложение №10б icon-pdfПриложение №11 icon-pdfПриложение №12
icon-pdfПриложение №12а icon-pdfПриложение №12б icon-pdfПриложение №12в
icon-pdfПриложение №12г icon-pdfПриложение №12д icon-pdfПриложение №12е
icon-pdfПриложение №12ж icon-pdfПриложение №12з icon-pdfПриложение №12и
icon-pdfПриложение №12й icon-pdfПриложение №12к icon-pdfПриложение №13
icon-pdfПриложение №14 icon-pdfПриложение №15 icon-pdfПриложение №16
icon-pdfПриложение №17 icon-pdfПриложение №18 icon-pdfПриложение №19
icon-pdfПриложение №20 icon-pdfПриложение №21 icon-pdfПриложение №22
icon-pdfПриложение №23 icon-pdfПриложение №24 icon-pdfПриложение №25
icon-pdfПриложение №26 icon-pdfПриложение №27 icon-pdfПриложение №28
icon-pdfПриложение №29 icon-pdfПриложение №30 icon-pdfПриложение №31
icon-pdfПриложение №32 icon-pdfПриложение №33 icon-pdfПриложение №34
icon-pdfПриложение №35 icon-pdfПриложение №36 icon-pdfПриложение №37