Проект за бюджет на община Варна за 2024 г.

Начало > ...

Проект за бюджет на община Варна за 2024 г.

Публикуванo на 30.01.2024 г


icon-pdf Предложение № РД24002711ВН/ 29.01.2024 г. относно обсъждане и приемане на бюджет на община Варна за 2024 г.

icon-pdf Списък на приложения icon-pdf Обяснителна записка
icon-pdf Приложение №1 icon-pdf Приложение №2 icon-pdf Приложение №3
icon-pdf Приложение №4 icon-pdf Приложение №4а icon-pdf Приложение №4б
icon-pdf Приложение №4в icon-pdf Приложение №5 icon-pdf Приложение №6
icon-pdf Приложение №6а icon-pdf Приложение №7 icon-pdf Приложение №8
icon-pdf Приложение №9 icon-pdf Приложение №10 icon-pdf Приложение №10а
icon-pdf Приложение №11 icon-pdf Приложение №12 icon-pdf Приложение №12а
icon-pdf Приложение №12б icon-pdf Приложение №12в icon-pdf Приложение №12г
icon-pdf Приложение №12д icon-pdf Приложение №12е icon-pdf Приложение №12ж
icon-pdf Приложение №12з icon-pdf Приложение №13 icon-pdf Приложение №14
icon-pdf Приложение №15 icon-pdf Приложение №16 icon-pdf Приложение №17
icon-pdf Приложение №18 icon-pdf Приложение №19 icon-pdf Приложение №20
icon-pdf Приложение №21 icon-pdf Приложение №22 icon-pdf Приложение №23
icon-pdf Приложение №24