Проекти на нормативни актове мандат 2019-2023

Начало > ...

Проекти на нормативни актове мандат 2019-2023

В този раздел се публикуват проекти на нормативни актове на основание чл.26, ал.3 от ЗНА. Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дават мнения и становища относно проект на нормативен акт в 30-дневен срок, считано от датата на публикуването на проекта.


icon-pdf Предложение №ОС19000739ВН/04.12.2019 г. относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна

icon-pdf Справка за постъпили предложения по проекта на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна (по чл. 26, ал.5 от ЗНА)  

Публикувани на 04.12.2019 г.


icon-pdf Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна.

icon-pdf Мотиви към проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Варна.

Заинтересованите лица могат да отправят своите възражения, както и да дадат мнения и становища в 14-дневен срок от дата на публикуване на предложението, съгласно чл.26, ал.4, изречение второ от ЗНА.

Публикувано на 19.11.2019 г.