Ремонтът на СУ „Димчо Дебелянов“ ще приключи в срок

IMG_20190417_155222Ремонтните дейности в СУ „Димчо Дебелянов“, които се осъществяват  по европейски проект „Модернизация на образователната инфраструктура“ , ще приключат до 19-ти юни тази година. Това стана ясно на заседание на ПК“Европейски въпроси и международно сътрудничество“ към Общински съвет-Варна. По думите на Ани Николова, директор на Дирекция “Европейски и национални оперативни програми”,   реконструкцията, основният ремонт и прилагането на енергоефективните мероприятия ще завършват в срока на проекта и няма да има необходимост от удължаването му.
В хода на заседанието бе дадено също положително становище за доклада за изпълнение на Общински план за развити 2014-2020 г. на Община Варна за изминалата година. От него става ясно, че най-голям принос   за развитието имат дейностите по изграждане   на бул.“Левски“, реализирането на проекти за енергийна ефективност, естетизация на градската среда, втората фаза на „Интегриран градски транспорт“ и проектите, свързани с образователната инфраструктура.

Комисията одобри и предложението  за кандидатстване на Община Варна по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“   на стойност 1 110 000 лв. , който има за цел   да обхване 495 лица на възраст над 65 години. „Това е социално-здравна, интегрирана услуга, която включва обслужване на възрастни хора със специфични потребности. Обслужването ще се осъществява от медицинска сестра и двама специалисти по социални дейности“, заяви Таня Василева, директор на Дирекция „Социални дейности“

В точка разни съветниците дадоха своето съгласие и за проект,  свързан с „Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал към   ТМПЦ-Варна“.  Предвидената безвъзмездната помощ е в размер на 7 163 248 лв., а участието на Община Варна възлиза на 1 432 000 лв. „Ремонт на филиала не е правен от 50 години“, заяви Даниела Димова, председател на ПК“Култура и духовно развитие“ и директор на ТМПЦ-Варна, и добави, че проектът се изготвя в продължение на 3 години. Финансовият инструмент, с който ще участва Община Варна, ще бъде възстановен от ТМПЦ-Варна под различни форми в срок от 10 години.