Решения на Общински съвет – Варна мандат 2019-2023

Начало > ...

Решения на Общински съвет-Варна

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Варна могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им. Решения относно приемане, изменение или отмяна на подзаконови нормативни актове могат да се обжалват неограничено във времето.

Пълният набор от материали можете да намерите към всяко заседание в секция Заседания на Общински съвет


Публикувани на 07.02.2023

icon-pdf Решения от заседание № 32

icon-pdf Приложение към решение №1173-1(32) – 31.01.2023 г.

icon-pdf Приложение към решение №1173-1(32) – 31.01.2023 г.

icon-pdf Приложение към решение №1174-1(32) – 31.01.2023 г.


Публикувани на 29.12.2022

icon-pdf Решения от заседание № 31

icon-pdf Приложение към решение № 1119-3(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1125-3(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1126-3(31)21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1141-4(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1142-4(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1143-4(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1144-4(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1152-5(31)-21.12.2022г. – №1

icon-pdf Приложение към решение № 1152-5(31)-21.12.2022г. – №2

icon-pdf Приложение към решение № 1153-5(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1156-6(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1157-7(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1158-7(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1159-7(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1160-8(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1161-8(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1162-8(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1163-8(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1166-9(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1168-10(31)-21.12.2022г.

icon-pdf Приложение към решение № 1172-15(31)-21.12.2022г.


Публикувани на  05.12.2022

icon-pdf  Решения от заседание № 30

icon-pdf  Приложение към решение № 1014-1(30)28.11.2022 и № 1014-1-1(30)28.11.2022


Публикувани на  15.11.2022 г

icon-pdf  Решения от заседание № 29

icon-pdf  Приложение № 1 към решение № 1030-1(29)08.11.2022

icon-pdf  Приложение № 1 към решение № 1031-1(29)08.11.2022

icon-pdf  Приложение № 2 към решение № 1030-1(29)08.11.2022

icon-pdf  Приложение към решение № 1030-1(29)08.11.2022

icon-pdf Приложение към решение № 1032-1(29)08.11.2022

icon-pdf Приложение към решение № 1035-1(29)08.11.2022

icon-pdf Приложение към решение № 1038-1(29)08.11.2022

icon-pdf Приложение към решение № 1039-1(29)08.11.2022

icon-pdf Приложение към решение № 1041-1(29)08.11.2022

icon-pdf Приложение към решение № 1042-1(29)08.11.2022

icon-pdf Приложение към решение № 1044-1(29)08.11.2022

icon-pdf Приложение към решение № 1045-1(29)08.11.2022

icon-pdf Приложение към решение № 1077-2(29)08.11.2022

icon-pdf Приложение към решение № 1097-4(29)08.11.2022

icon-pdf Приложение към решение № 1098-4(29)08.11.2022

icon-pdf Приложение към решение № 1102-5(29)08.11.2022

icon-pdf Приложение към решение № 1103-5(29)08.11.2022

icon-pdf Приложение към решение № 1104-5(29)08.11.2022

icon-pdf Приложение към решение № 1105-5(29)08.11.2022

icon-pdf Приложение към решение № 1107-8(29)08.11.2022

icon-pdf  Приложение към решение № 1108-9(29)08.11.2022

icon-pdf Приложение към решение № 1109-10(29)08.11.2022


Публикувани на  16.08.2022 г

icon-pdf  Решения от заседание № 28 от 10.08.2022 г.

       icon-pdf  Приложение № 1 към решение № 1002-1

       icon-pdf  Приложение № 1 към решение № 1007-2

       icon-pdf  Приложение № 2 към решение № 1002-1

       icon-pdf  Приложение № 2 към решение № 1007-2

       icon-pdf  Приложение № 3 към решение № 1007-2

       icon-pdf  Приложение към решение № 1003-2

       icon-pdf  Приложение към решение № 1015-3

       icon-pdf  Приложение към решение № 1021-5

       icon-pdf  Приложение към решение № 1022-6

       icon-pdf  Приложение към решение № 1023-8

       icon-pdf  Приложение към решение № 1024-9

       icon-pdf  Приложение към решение № 1025-10

       icon-pdf  Приложение към решение № 1026-10


Публикувани на  02.08.2022 г

icon-pdf  Решения от заседание № 27 от 28.07.2022 г.

       icon-pdf  Приложение към решение № 989-1

       icon-pdf  Приложение към решение № 990-2

       icon-pdf  Приложение към решение № 991-2

       icon-pdf  Приложение към решение №  992-2

       icon-pdf  Приложение към решение № 993-2

       icon-pdf  Приложение към решение № 994-3

       icon-pdf  Приложение към решение № 995-3


Публикувани на 25.05.2022 г.

icon-pdf Решения от заседание №26 от 17.05.2022 г.

         icon-pdf  Приложение към решение № 947-1

       icon-pdf  Приложение към решение №  968-1

       icon-pdf  Приложение към решение № 972-3

       icon-pdf  Приложение към решение № 974-5

       icon-pdf  Приложение към решение № 987-10


Публикувани на 27.04.2022 г.

icon-pdf Решения от заседание №25 от 20.04.2022 г.

        icon-pdf Приложение към решение № 908-4(25)/20.04.2022 – Бюджет на община Варна за 2022 г.

icon-pdf Списък на приложения icon-pdfОбяснителна записка
icon-pdfПриложение №1 icon-pdfПриложение №2 icon-pdfПриложение №3
icon-pdfПриложение №4 icon-pdfПриложение №4-а icon-pdfПриложение №4-б
icon-pdfПриложение №4-в icon-pdfПриложение №5 icon-pdfПриложение №5-а
icon-pdfПриложение №6 icon-pdfПриложение №6-а icon-pdfПриложение №7
icon-pdfПриложение №8 icon-pdfПриложение №9 icon-pdfПриложение №10
icon-pdfПриложение №10-а icon-pdfПриложение №10-б icon-pdfПриложение №11
icon-pdfПриложение №12 icon-pdfПриложение №12-а icon-pdfПриложение №12-б
icon-pdfПриложение №12-в icon-pdfПриложение №12-г icon-pdfПриложение №12-д
icon-pdfПриложение №13 icon-pdfПриложение №14 icon-pdfПриложение №15
icon-pdfПриложение №16 icon-pdfПриложение №17 icon-pdfПриложение №18
icon-pdfПриложение №19 icon-pdfПриложение №20 icon-pdfПриложение №21
icon-pdfПриложение №22 icon-pdfПриложение №23 icon-pdfПриложение №24
icon-pdfПриложение №25 icon-pdfПриложение №26 icon-pdfПриложение №27
icon-pdfПриложение №28 icon-pdfПриложение №29 icon-pdfПриложение №30
icon-pdfПриложение №31 icon-pdfПриложение №32 icon-pdfПриложение №33
icon-pdfПриложение №34 icon-pdfПриложение №35 icon-pdfПриложение №36

        icon-pdf Приложение към решение № 866-2(25)/20.04.2022

        icon-pdf Приложение към решение № 889-3(25)/20.04.2022

        icon-pdf Приложение към решение № 917-4(25)/20.04.2022

        icon-pdf Приложение към решение № 919-4(25)/20.04.2022

        icon-pdf Приложение към решение № 921-5(25)/20.04.2022

        icon-pdf Приложение към решение № 922-5(25)/20.04.2022

        icon-pdf Приложение към решение № 932-9(25)/20.04.2022

        icon-pdf Приложение към решение № 933-10(25)20.04.2022


Публикувани на 06.04.2022 г

icon-pdf Решения от заседание №24 от 30.03.2022 г.

        icon-pdf Приложение към решение № 804-2(24)/30.03.2022г.

        icon-pdf Приложение към решение № 805-2(24)/30.03.2022г.

        icon-pdf Приложение към решение № 806-2(24)/30.03.2022г.

        icon-pdf Приложение към решение № 808-2(24)/30.03.2022г.

        icon-pdf Приложение към решение № 811-2(24)/30.03.2022г.

        icon-pdf Приложение към решение № 812-2(24)/30.03.2022г.

        icon-pdf Приложение към решение № 813-2(24)/30.03.2022г.

        icon-pdf Приложение към решение № 814-2(24)/30.03.2022г.

        icon-pdf Приложение към решение № 835-5(24)/30.03.2022г.

        icon-pdf Приложение към решение № 836-5(24)/30.03.2022г.

        icon-pdf Приложение към решение № 837-5(24)/30.03.2022г.

        icon-pdf Приложение към решение № 838-5(24)/30.03.2022г.

        icon-pdf Приложение към решение № 839-5(24)/30.03.2022г.

        icon-pdf Приложение към решение № 841-7(24)/30.03.2022г.

        icon-pdf Приложение към решение № 843-8(24)/30.03.2022г.

        icon-pdf Приложение към решение № 844-8(24)/30.03.2022г.

        icon-pdf Приложение към решение № 845-8(24)/30.03.2022г.

        icon-pdf Приложение към решение № 846-9(24)/30.03.2022г.

        icon-pdf Приложение към решение № 847-9(24)/30.03.2022г.


Публикувани на 08.03.2022 г

icon-pdf Решения от заседание №23 от 01.03.2022 г


Публикувани на 14.12.2021 г.

icon-pdf Решения от заседание №22 от 10.12.2021 г.

        icon-pdf Приложение към решение №791-6-2-(22)10.12.2021

        icon-pdf Приложение към решение №769-4(22)10.12.2021

        icon-pdf Приложение към решение №770-4(22)10.12.2021

        icon-pdf Приложение към решение №771-4(22)10.12.2021

        icon-pdf Приложение към решение №772-4(22)10.12.2021

        icon-pdf Приложение към решение №790-6-1(22)10.12.2021

        icon-pdf Приложение към решение №791-6-1(22)10.12.2021

        icon-pdf Приложение към решение №792-6-1(22)10.12.2021

        icon-pdf Приложение към решение №794-8-1(22)10.12.2021


Публикувани на 03.11.2021 г.

icon-pdf Решения от заседание №21 от 27.10.2021 г.

        icon-pdf Приложение към решение №689-2


Публикувани на 07.10.2021 г.

icon-pdf Решения от заседание №20 от 29,30.09.2021 г.

        icon-pdf Приложение към решение № 650-4 №1

        icon-pdf Приложение към решение № 650-4 №2

        icon-pdf Приложение към проект за решение № 652-5

        icon-pdf Приложение към решение № 653-5

        icon-pdf Приложение към решение № 659-5

        icon-pdf Приложение към решение № 660-5

        icon-pdf Приложение към решение № 661-6

        icon-pdf Приложение към решение № 662-7

        icon-pdf Приложение към решение № 663-7

        icon-pdf Приложение към решение № 665-9

        icon-pdf Приложение към решение № 666-9

        icon-pdf Приложение към решение № 667-9

        icon-pdf Приложение към решение № 668-9

        icon-pdf Приложение към проект за решение № 669-10

        icon-pdf Приложение към решение № 670-10

        icon-pdf Приложение към решение № 671-11

        icon-pdf Приложение към решение № 672-11

        icon-pdf Приложение към решение № 673-12


Публикувани на  18.08.2021 г.

icon-pdf Решения от заседание №19 от 11.08.2021 г..


                                                                                                   Публикувани на 02.07.2021 г.

icon-pdf Решения от заседание №18 от 30.06.2021 г.


Публикувани на 22.06.2021 г.

icon-pdf Решения от заседание №17 от 15.06.2021 г.

         icon-pdf Приложение към решение № 555-3(17)15.06.2021

         icon-pdf Приложение към решение № 557-3(17)15.06.2021

         icon-pdf Приложение към решение № 580-5(17)15.06.2021

         icon-pdf Приложение към решение № 581-5(17)15.06.2021

         icon-pdf Приложение към решение № 583-6(17)15.06.2021

         icon-pdf Приложение към решение № 584-6(17)15.06.2021

         icon-pdf Приложение към решение № 585-6(17)15.06.2021

         icon-pdf Приложение към решение № 586-6(17)15.06.2021

         icon-pdf Приложение към решение № 587-7(17)15.06.2021

         icon-pdf Приложение към решение № 588-7(17)15.06.2021

         icon-pdf Приложение към решение № 595-11(17)15.06.2021

         icon-pdf Приложение към решение № 596-12(17)15.06.2021


Публикувани на 27.05.2021 г.

icon-pdf Решения от заседание №16 от 20.05.2021 г.


Публикувани на 19.04.2021 г.

icon-pdf Решения от заседание №15 от 14.04.2021 г.

         icon-pdf  Приложение към решение № 546-1(15)14.04.2021 г.


Публикувани на 09.03.2021 г.

icon-pdf Решения от заседание №14 от 04.03.2021 г.

         icon-pdf Приложение към решение № 504-2(14)04.03.2021

         icon-pdf Приложение към решение № 506-3(14)04.03.2021

         icon-pdf Приложение към решение № 530-4(14)04.03.2021

         icon-pdf Приложение към решение № 531-4(14)04.03.2021

Приложение към решение № 508-4(14)04.03.2021 г – бюджет на Община Варна за 2021 г.

icon-pdf Списък на приложения icon-pdfОбяснителна записка
icon-pdfПриложение №1 icon-pdfПриложение №2 icon-pdfПриложение №3
icon-pdfПриложение №4 icon-pdfПриложение №4-а icon-pdfПриложение №4-б
icon-pdfПриложение №4-в icon-pdfПриложение №5 icon-pdfПриложение №5-а
icon-pdfПриложение №6 icon-pdfПриложение №6-а icon-pdfПриложение №7
icon-pdfПриложение №8 icon-pdfПриложение №9 icon-pdfПриложение №10
icon-pdfПриложение №10-а icon-pdfПриложение №11 icon-pdfПриложение №12
icon-pdfПриложение №12-а icon-pdfПриложение №12-б icon-pdfПриложение №12-в
icon-pdfПриложение №12-г icon-pdfПриложение №12-д icon-pdfПриложение №13
icon-pdfПриложение №14 icon-pdfПриложение №15 icon-pdfПриложение №16
icon-pdfПриложение №17 icon-pdfПриложение №18 icon-pdfПриложение №19
icon-pdfПриложение №20 icon-pdfПриложение №21 icon-pdfПриложение №22
icon-pdfПриложение №23 icon-pdfПриложение №24 icon-pdfПриложение №25
icon-pdfПриложение №26 icon-pdfПриложение №27 icon-pdfПриложение №28
icon-pdfПриложение №29 icon-pdfПриложение №30 icon-pdfПриложение №31
icon-pdfПриложение №32 icon-pdfПриложение №33 icon-pdfПриложение №34
icon-pdfПриложение №35 icon-pdfПриложение №36 icon-pdfПриложение №37

Публикувани на 05.03.2021 г.

Решения от заседание №14 от 04.03.2021 г. относно промени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна.

icon-pdf Решение № 530-4(14)/04.03.2021 г.

icon-pdf Решение № 531-4(14)04.03.2021 г.

zip-icon_sm Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна в сила от 05.03.2021 г.


Публикувани на 18.02.2021 г.

icon-pdf Решения от заседание №13 от 15.02.2021 г.


Публикувани на 01.02.2021 г.

icon-pdf Решения от заседание №12 от 29.01.2021 г.

            icon-pdf Приложение към решение № 498-1


Публикувани на 05.01.2021 г.

icon-pdf Решения от заседание №11 от 30.12.2020 г.


Публикувани на 29.12.2020 г.

icon-pdf Решения от заседание №10 от 16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 421-2(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 424-2(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 425-2(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 428-2(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 429-2(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 430-2(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 433-2(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 462-3(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 473-3(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 474-3(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 475-4(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 476-4(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 478-5(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 479-5(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 480-5(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 481-5(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 488-7(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 489-7(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 490-7(10)16.12.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 491-7(10)16.12.2020 г.


Публикувани на 24.11.2020 г.

icon-pdf Решения от заседание №9 от 20.11.2020 г.


Публикувани на 06.10.2020 г.

icon-pdf Решения от заседание №8 от 29.09.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 349-1(8)/29.09.2020 г. –  отчет на бюджета

          icon-pdf Приложение към решение № 350-1(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение № 355-1(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение № 357-1(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение № 393-4(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение № 393-4-1(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение №393-4-2(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение №395-5(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение №396-5 №1 (8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение №396-5 №2 (8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение №397-6(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение №398-6(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение №399-6(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение № 400-6(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение № 401-7(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение №402-7(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение № 409-12(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение № 410-13-№1-(8)/29.09.2020

          icon-pdf Приложение към решение № 410-13-№2-(8)/29.09.2020


Публикувани на 17.08.2020 г.

icon-pdf Решения от заседание №7 от 13.08.2020 г.


Публикувани на 21.07.2020 г.

icon-pdf Решения от заседание №6 от 13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 222-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 223-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 225-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 226-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 231-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 232-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 234-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 239-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 241-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 247-3(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 250-4(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 251-4(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 252-4(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 253-5(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 254-5(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 255-6(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 256-6(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 257-6(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 258-6(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 259-7(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 260-7(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 323-9(6)13,14.07.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 327-9(6)13,14.07.2020 г.


Публикувани на 22.04.2020 г.

icon-pdf Решения от заседание №5 от 16.04.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 199-1(5)16.04.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 214-2(5)16.04.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 215-2(5)16.04.2020

          icon-pdf Приложение към решение № 216-2(5)16.04.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 217-2(5)16.04.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 218-3(5)16.04.2020 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 219-3(5)16.04.2020 г.


Публикувани на 18.02.2020 г.

icon-pdf Решения от заседание №4 от 11.02.2020 г.

        Приложения към решение № 156-4(4)11.02.2020 г.

icon-pdf Списък на приложения icon-pdf Обяснителна записка
icon-pdf Приложение №1 icon-pdf Приложение №2 icon-pdf Приложение №3
icon-pdf Приложение №4 icon-pdf Приложение №4-а icon-pdf  Приложение №4-б
icon-pdf Приложение №4-в icon-pdf Приложение №5 icon-pdf Приложение №5-а
icon-pdf Приложение №6 icon-pdf Приложение №6-а icon-pdf Приложение №7
icon-pdf Приложение №8 icon-pdf Приложение №9 icon-pdf Приложение №10
icon-pdf Приложение №11 icon-pdf Приложение №12 icon-pdf Приложение №12-а
icon-pdf Приложение №12-б icon-pdf Приложение №12-в icon-pdf Приложение №12-г
icon-pdf Приложение №12-д icon-pdf Приложение №12-е icon-pdf Приложение №13
icon-pdf Приложение №14 icon-pdf Приложение №15 icon-pdf Приложение №16
icon-pdf Приложение №17 icon-pdf Приложение №18 icon-pdf Приложение №19
icon-pdf Приложение №20 icon-pdf Приложение №21 icon-pdf Приложение №22
icon-pdf Приложение №23 icon-pdf Приложение №24 icon-pdf Приложение №24-а
icon-pdf Приложение №24-б icon-pdf Приложение №25 icon-pdf Приложение №26
icon-pdf Приложение №27 icon-pdf Приложение №28 icon-pdf Приложение №29
icon-pdf Приложение №30 icon-pdf Приложение №31 icon-pdf Приложение №32
icon-pdf Приложение №33 icon-pdf Приложение №34 icon-pdf Приложение №35
icon-pdf Приложение №36 icon-pdf Приложение №37

        icon-pdf Приложение към решение № 86-2(4)11.02.2020 г.

        icon-pdfПриложение към решение № 87-2(4)11.02.2020 г.

        icon-pdfПриложение към решение № 88-2(4)11.02.2020 г.

        icon-pdfПриложение към решение № 90-2(4)11.02.2020 г.

        icon-pdfПриложение към решение № 96-2(4)11.02.2020 г.

        icon-pdfПриложение към решение № 101-3(4)11.02.2020 г.

        icon-pdfПриложение към решение № 171-4(4)11.02.2020 г.

         icon-pdfПриложение към решение № 174-4(4)11.02.2020 г.

        icon-pdfПриложение към решение № 177-4(4)11.02.2020 г.

        icon-pdfПриложение към решение № 178-4(4)11.02.2020 г.

        icon-pdfПриложение към решение № 181-5(4)11.02.2020 г.

         icon-pdfПриложение към решение № 182-6(4)11.02.2020 г.

         icon-pdfПриложение към решение № 186-8(4)11.02.2020 г.

         icon-pdfПриложение към решение № 187-8(4)11.02.2020 г.


Публикувани на 03.01.2020 г.

icon-pdf Решения от заседание №3 от 27.12.2019 г.

          icon-pdf Приложение към решение № 57-2(3)27.12.2019 г.

          icon-pdf Приложение към решение №-59-2(3)27.12.2019 г.

          icon-pdf Приложение към решение №-60-2(3)27.12.2019 г.

          icon-pdf Приложение към решение №-62-2(3)27.12.2019 г.

          icon-pdf Приложение към решение №-63-2(3)27.12.2019 г.

          icon-pdf Приложение към решение №-66-3(3)27.12.2019 г.

          icon-pdf Приложение към решение №-68-3(3)27.12.2019 г.


Публикувани на 09.12.2019 г.

icon-pdf Решения от заседание №2 от 05.12.2019 г.

        icon-pdf Приложение към решение № 3-1


Публикувани на  13.11.2019 г.

icon-pdf Решения от заседание № 1 от 11.11.2019 г.