Решения на Общински съвет – Варна

Начало > ...

Решения на Общински съвет-Варна

На основание чл. 149, ал.1 от АПК решенията на Общински съвет – Варна могат да се обжалват от заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването им. Решения относно приемане, изменение или отмяна на подзаконови нормативни актове могат да се обжалват неограничено във времето.


Публикувани на 04.04.2018 г.

icon-pdf Решения от заседание №29 от 03.04.2018 г.


Публикувани на 26.03.2018 г.

icon-pdf Решения от заседание №28

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №28 част 1

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №28 част 2

zip-icon_sm Приложение към решение № 1112-3 от заседание №28


Публикувани на 16.02.2018 г.

icon-pdf Решения от заседание №27

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №27


Публикувани на 05.02.2018 г.

icon-pdf Решения от заседание №26 от 31.01.2018 г.

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №26

zip-icon_sm Приложение Бюджет 2018 към решение от заседание №26


Публикувани на 30.01.2018 г.

icon-pdf Решения от заседание №25 от 25.01.2018 г.


Публикувани на 30.01.2018 г.

icon-pdf Решения от заседание №24 от 22.01.2018 г.


Публикувани на 28.12.2017 г.

icon-pdf Решения от заседание №23 от 21.12.2017 г.

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №23


Публикувани на 07.12.2017 г.

icon-pdf Решения от заседание №22 от 30.11.2017 г. и 01.12.2017 г.

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №22

icon-pdf Приложение №875-2 Актуализиран бюджет на Община Варна за 2017 г.


Публикувани на 03.10.2017 г.

icon-pdf Решения от заседание №21 от 27.09.2017 г.

icon-pdf Отчет на бюджета на Община Варна за 2016 г.


Публикувани на 02.08.2017 г.

icon-pdf Решения от заседание №20 от 26,27.07.2017 г.

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №20


 Публикувани на 25.05.2017 г.

icon-pdf Решения от заседание №19 от 19.05.2017 г.

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №19


Публикувани на 04.05.2017 г.

icon-pdf Решения от заседание №18 от 02.05.2017 г.


Публикувани на 13.04.2017 г.

icon-pdf Решения от заседание №17 от 12.04.2017 г.

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №17


Публикувани на 03.04.2017 г.

icon-pdf Решения от заседание №16 от 30.03.2017 г.


Публикувани на 3.02.2017г. и 6.02.2017г.

icon-pdf Решения от заседание №15 от 30.01.2017 г.

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №15


Публикувани на  29, 30, 31.12.2016 г.

icon-pdf Решения от заседание № 14 от 20.12.2016 г.

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 14  – част 1
zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 14 – част 2


Публикувани на  7.10.2016 г., 10.10.2016 г., 11.10.2016 г.

icon-pdf Решения от заседание №13 от 29.09.2016 г.

zip-icon_sm Приложения към решения  от заседание №13


Публикувани на 21.09.2016 г.

icon-pdf Решения от заседание №12 от 19.09.2016 г.


Публикувани на 08.09.2016 г..

icon-pdf Решения от заседание №11 от 07.09.2016 г.


Публикувани на 12.08.2016 г. и 16.08.2016 г.

icon-pdf Решения от заседание №10 от 04.08.2016 г.

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №10


Публикувани на 06.07.2016 г., 07.07.2016 г., 08.07.2016 г., 11.07.2016 г.

icon-pdf Решения от заседание №9 от 28.06.2016 г.

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №9


Публикувани на 19.05.2016 г., 20.05.2016 г., 25.05.2016 г.

icon-pdf Решения от заседание №8 от 11.05.2016 г.

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №8


Публикувани на 28.04.2016 г., 03.05.2016 г., 04.05.2016 г.

icon-pdf Решения от заседание №7 от 20.04.2016 г.

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание №7


Публикувани на 15.03.2016 г.

icon-pdf Решения от заседание №6 от 09.03.2016 г.

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №6


Публикувани на 04.02.2016 г., 05.02.2016 г., 08.02.2016 г.

icon-pdf Решения от заседание №5 от 27.01.2016 г.

zip-icon_sm Приложения към решения от заседание №5


Публикувани на 05.01.2016 г.

icon-pdf Решения от заседание №4 от 28.12.2015 г.


Публикувани на 04.01.2016 г. и 05.01.2016 г.

icon-pdf Решения от заседание №3 от 17.12.2015 г.

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание № 3
zip-icon_sm Приложениe – Отчет на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Варна за 2014 г.


Публикувани на 10.12.2015 г.

icon-pdf Решения от заседание №2 от 02.12.2015 г.

zip-icon_sm Приложения към Решения от заседание №2


Публикувани на 12.11.2015 г.

icon-pdf Решения от заседание №1 от 09.11.2015 г.