Адиле Сабриева Кямил

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Адиле Сабриева Кямил

Адиле Кямил притежава бакалаварска степен по “Публична администрация и мениджмънт” и магистърска по “Европейска администрация и управление на проекти”.

e-mail: adilekqmil3@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Социални дейности и жилищна политика”

folder-icon ПК “Младежки дейности и спорт”

folder-icon Вр.К „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността   на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”

folder-icon Наблюдателна комисия