Ахмед Сали Ахмед

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Ахмед Сали Ахмед

Завършено висше образование – магистър в СА “Д.А.Ценов” гр. Свищов, специалност Инвестиционен мениджмънт.

Семеен, с две деца.

Първи мандат общински съветник.

e-mail: 2.ahmed.s.ahmed@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-iconПК “Архитектура и градоустройство”