Айше Мехмед Кадир

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Айше Мехмед Кадир

За момента не е предоставена информация.

e-mail: aishekadir@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

folder-icon ПК “Наука и образование”

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon Вр.К „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността   на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”

folder-icon Наблюдателна комисия