Анелия Димитрова Клисарова

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Проф. д-р Анелия Димитрова Клисарова

Проф. д-р Анелия Клисарова е завършила медицина в МУ – Варна през 1986 г. с награда „Златен Хипократ“ за отличен успех. Придобива специалност „Медицинска радиология“ през 1989 г. През 1998 г. е хабилитирана като доцент,  а през 2005 г. получава научното звание „професор“.

От 1999 г. до 2004 г. е зам.-ректор по научната дейност на МУ – Варна, а от 2004 г. до 2012 г. – ректор на висшето училище.

През 2005 г. получава индивидуалната награда „Варна“ за постижения в областта на нуклеарната медицина. През 2006 г. е удостоена с почетното звание „доктор хонорис кауза“ на университета  Овидиус в Констанца и на Одеския медицински университет, а през 2010 г. – на Тракийския университет в Одрин.

Почетен член е на Полската медицинска академия и е носител на златен медал „Алберт Швайцер“. Има над 160 публикации в български и международни издания, множество участия в конгреси и други научни форуми.

През 2011 г. е удостоена с орден „Св. св. Кирил и Методий“ – I степен.

През 2012 г. е носител на наградата „Медик на годината“.

През 2013 г. е избрана за народен представител, през същата година става министър на образованието и науката.

Проф. Клисарова е народен представител и в 44-то Народно събрание. На местните избори през октомври 2019 г. е избрана за общински съветник от листата на коалиция „БСП за България“ и напуска депутатското място.

Това ще бъде нейният трети мандат като общински съветник. Била е  член на Общинския съвет през мандати 2007-2011 и 2011-2015 г., през които оглавява постоянната комисия по здравеопазване.

От много години проф. Клисарова е ръководител на Клиниката по нуклеарна медицина и метаболитна терапия в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна.

Заместник-председател на Общински съвет – Варна.

Владее немски, английски и руски език.

e-mail: klisarova@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Здравеопазване” – председател

folder-icon ПК “Социални дейности и жилищна политика”

folder-icon ПК “Наука и образование”