Бранимир Николаев Балачев

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Бранимир Николаев Балачев

Бранимир Балачев е завършил „Право” в СУ „Климент Охридски”.

Работил e като стажант съдия в Окръжен съд – Варна, следовател при Окръжната следствена служба – Варна, главен юрисконсулт на ПИМ – Варна.

От 1988 г. е адвокат при Варненската адвокатска колегия. Бил е два мандата член на Адвокатския съвет при ВАК.

От 2012 г. до момента е управляващ съдружник в Адвокатско дружество „Балачев и Ко”.

Преподава семейно и наследствено право във ВСУ „Черноризец Храбър”.

Председател е на Варненското дружество  на „Съюза на юристите в България” и член на Националния съвет.

Автор и водещ е на правно-образователното телевизионно предаване „По закон и съвест”.

Втори мандат общински съветник, избран за член на ОбС – Варна, през мандат 2019 – 2023 г. от гражданската квота на ПП ГЕРБ.  Зам.-председател на Общински съвет – Варна, в мандат 2003 – 2007 г.

e-mail:br.balachev@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Финанси и бюджет” – председател

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Транспорт”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”

folder-icon Вр.К „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността  на Oбщински съвет – Варна”

folder-icon ВрК “Правна комисия”