Даниел Христов Николов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Даниел Христов Николов

Втори мандат общински съветник.

За момента не е предоставена допълнителна информация.

e-mail: dnikolovzsas@gmail.com 


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Благоустройство и комунални дейности”

folder-icon ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”

folder-icon ПК “Европейски въпроси и международно сътрудничество”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”