Деян Костадинов Пейчев

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Деян Костадинов Пейчев

Деян Пейчев е завършил „Компютърни системи и технологии” в ТУ – Варна (бакалавър) и две магистратури в същия университет – „Майкрософт Информационни технологии” и  „Индустриален мениджмънт”.

Работи като регионален търговски мениджър в най-голямата българска компания за подбор и управление на персонал.

Член е на Международната младежка камара (JCI). През 2016 г. оглавява варненската структура на организацията, а след това става част от ръководството на секция „Растеж и развитие” към JCI на национално ниво.

Първи мандат общински съветник, избран от гражданската квота на ПП ГЕРБ.

e-mail:deyan.peychev.varna@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon ПК “Наука и образование”

folder-icon ПК “Младежки дейности и спорт”