Димитър Иванов Чутурков

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Димитър Иванов Чутурков

Димитър Чутурков е роден през 1950 година. Завършва ВМЕИ-София с професионална квалификация „Електроинженер“ и специализация в ИУ-Варна. Работи като проектант, ръководител на звено и началник производство. По-късно преминава на организационна работа. Бил е докторант и преподавател в АОНСУ и Института за държавно и стопанско управление към МС-Филиал Варна.

От 2002 г. до 2010 г заема поста председател на Съвета на директорите на „Общинска охранителна фирма” ЕАД-Варна.

През 2013 г. е назначен за заместник-областен управител на Варна.

От 2015 г. работи като експерт в ИМСТ с Център по хидро-и аеродинамика към БАН.

Заместник председател на Градския съвет на БСП.

Трети мандат Общински съветник.

e-mail: dimitar.chuturkov@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Култура и духовно развитие”

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Наука и образование”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”