Генадий Христов Атанасов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Генадий Христов Атанасов

Генадий Атанасов е завършил специалност „Туризъм“.

Бил е председател на Съвета на директорите на „Двореца на културата и спорта“ – Варна.

През мандат 2019-2023 е избран за заместник-председател на Общинския съвет и председател на ПК „Младежки дейности и спорт“.

Заместник-председател на Общински съвет – Варна.

Първи мандат общински съветник от ПП „Свобода“.

e-mail:genadyatanasov81@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Младежки дейности и спорт” – председател

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”

folder-icon Вр.К “Правна комисия”