Христо Бойчев Боев

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Христо Бойчев Боев


Христо Боев е роден във Варна, възпитаник е на Хуманитарната гимназия “Константин Преславски”.

Има диплома за висше образование от Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност “Право”. В момента е докторант към катедра „Международно и сравнително право” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”.

Адвокат е във Варненската адвокатска колегия.

Владее френски, руски, английски език.

Втори мандат общински съветник.

e-mail: hristoboev74@gmail.com 


Член на комисиите:

folder-icon Вр.К „Правна комисия”  – председател

folder-icon ПК “Туризъм, търговия и рекламна дейност”

folder-icon ПК “Култура и духовно развитие”

folder-icon ПК “Младежки дейности и спорт”

folder-icon Вр.К „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността   на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”