Йордан Александров Павлов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Йордан Александров Павлов

Йордан Павлов има магистърска степен по архитектура от ВСУ „Черноризец Храбър”.

От 2013 г. до момента е член на Камарата на архитектите в България.

От 2016 г. до 2017 г. е заместник-кмет в Община Долни чифлик.

От 2017 г. до 2019 г. е член на Съвета на директорите на „Индустриално-технологичен парк” – Варна.

Първи мандат общински съветник от ПП ГЕРБ.

e-mail: japavlov11@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Младежки дейности и спорт”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”