Йорданка Иванова Проданова

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Йорданка Иванова Проданова

Йорданка Проданова е завършила педагогика във ВПИ „Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен, и втора квалификационна степен в СУ „Св. Климент Охридски”. Има и магистърска степен „Недвижими имоти и инвестиции” от Икономически университет – Варна.

Вписана е като медиатор към Министерството на правосъдието.

Има частен бизнес.

Първи мандат общински съветник от ПП ГЕРБ.

e-mail: prodanova.yo@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда” – председател

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Социални дейности и жилищна политика”

folder-icon ПК “Култура и духовно развитие”