Юлиян Каменов Губатов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Юлиян Каменов Губатов

Юлиян Каменов ГубатовЮлиян Каменов Губатов притежава бакалавърска и магистърска степен от Икономически университет – Варна, специалност „Счетоводство и контрол“. Работи като счетоводител.

Първи мандат общински съветник от ПП „Възраждане“.

e-mail:u.gubatov87@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon ПК “Наука и образование”

folder-icon ПК “Транспорт”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”