Калин Колев Михов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Доц. д-р Калин Михов

Доц. д-р Калин Михов е завършил специалност „Медицина” в Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна, с Отличен 6,00 /„Златен Хипократ”, има придобита специалност по ортопедия и травматология.

През 2017 г. е защитил докторска степен, а от 2018 г. е доцент към МУ – Варна.
От 2011 г. до момента ръководи Клиниката по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Св. Марина” ЕАД – гр. Варна.

От 2019 г. е председател на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология /БААСТ/.

От 2019 г. е зам.-председател на Българската ортопедична и травматологична асоциация
/БОТА/.

Член е на Европейската асоциация по артроскопия /ESSKA/.

Член е на Европейската организация по ортопедия и травматология /EFFORT/.

От 2019 г. е председател на изпитна комисия за придобиване на специалност по Ортопедия и травматология.

Първи мандат общински съветник, избран от гражданската квота на ПП ГЕРБ.

e-mail:kalinmihov3@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Здравеопазване”

folder-icon ПК “Култура и духовно развитие”