Красен Гошев Иванов

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Красен Гошев Иванов

  За момента не е предоставена информация.

e-mail: krasenivanovqq@gmail.com 


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon Вр.К “Структури и общинска администрация”