Людмила Николаева Колева-Маринова

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Людмила Николаева Колева-Маринова

Людмила Колева е завършила „Право”.

Работи като адвокат. Член е на Адвокатска колегия – Варна.

Вписана е като медиатор към Министерството на правосъдието.

Втори мандат общински съветник от ПП ГЕРБ.

e-mail: koleva.obs@gmail.com 


Член на комисиите:

folder-icon Вр.К „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността   на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация” – председател

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Наука и образование”