maria ivanova dimitrova

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Мария Иванова Димитрова

За момента не е предоставена информация.

e-mail:mariq.dim.70@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Социални дейности и жилищна политика”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon Вр.К “Правна комисия”

folder-icon Вр.К „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността  на Oбщински съвет – Варна”