Мария Иванова Димитрова

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Мария Иванова Димитрова

Инж. Мария Иванова Димитрова завършва специалностите “Изчислителна техника” и “Педагогика”  през 1993 г. в Технически университет Варна. От 1993 до 2000 г. работи като инженер  в „Мехтранскомерс“ АД. През 2008 г.
Завършва право във ВСУ и от 2010 г. практикува като адвокат.
Владее руски и английски език.
Първи мандат общински съветник, избран от гражданската квота на ПП „Възраждане“.

e-mail:mariq.dim.70@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Архитектура и градоустройство”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon ПК “Социални дейности и жилищна политика”

folder-icon Вр.К “Опазване и възпроизводство на околната среда”

folder-icon Вр.К “Правна комисия”

folder-icon Вр.К „Изработване на проект за Правилник за организацията и дейността  на Oбщински съвет – Варна”