Мария Иванова Ангелова – Дойчева

Начало > Статут и правомощия > Структура > Общински съветници мандат 2019-2023 > ...

Мария Иванова Ангелова – Дойчева

За момента не е предоставена информация.

e-mail: maria.angelova7272@gmail.com


Член на комисиите:

folder-icon ПК “Финанси и бюджет”

folder-icon ПК “Здравеопазване”

folder-icon ПК “Собственост и стопанство”

folder-icon Вр.К „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността   на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация”